กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

คุณรัตนะ อินจ๋อย

หัวหน้ากลุ่มงาน


คุณจินตนา อินทร์อยู่

บรรณารักษ์

คุณศิริลักษณา ขวัญคำ

นักวารสารและสิ่งพิมพ์


คุณศรุตยา จ๋อยฟอง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

คุณศนัญธญา เจริญศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คุณธิดารัตน์ มายรรยงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Input your search keywords and press Enter.