New Normal Services


Document Delivery

บริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศ


คลิกที่นี้


บริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

E-Book และฐานข้อมูล


คลิกที่นี้


บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ผ่านระบบสืบค้นออนไลน์


คลิกที่นี้


Graduate Delivery

บริการสืบค้นพร้อมจัดส่งสารสนเทศ *บัณฑิตศึกษา


คลิกที่นี้


บริการสืบค้นและดาวน์โหลด

e-Book Sharing


คลิกที่นี้


IT HELP DESK

บริการให้ความช่วยเหลือด้าน IT


คลิกที่นี้


Online Classroom

บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


คลิกที่นี้

Input your search keywords and press Enter.